Ukážka z knihy

Pod jednou osamelou blikajúcou lampou stála drevená lavička, ktorá lemovala úzky chodník. Naproti nej fontána bez vody. Široko-ďaleko nič len park s rozkvitnutými listnatými stromami.

Tam! Za kamennou stavbou sa mrvili žlté tenisky.

Prebehla som skrz fontánu a vyskočila na jej okraj, týčiac sa nad šedivým monštrom. Jeho pokožka bola vyschnutá, niekde prilepená na scvrknutom mäse a kostiach, inde ovisnutá. Pazúry rylo do zeme vedľa hlavy vrtiacej sa brunetky. Do hrude mu tlačila kožený batoh. Z démonovej huby na ňu kvapkali červené sliny. Kopala nohami a metala sebou. Nemala šancu odstrčiť ho.

Tomuto nebude stačiť napomenutie.

„Hej!“ zvolala som.

Ghúl zodvihol hlavu a odhalil dva rady ostrých zubov, medzi ktorými mal kúsky surového mäsa. Čierne oči ma prebodávali a hadie nozdry namiesto nosa vetrili.

Nakopla som ho do boku. Prekoprcol sa a vytrhol zo zeme kus trávy i hliny. Rýchlo vyskočil na štyri. Bosými nohami sa zaprel, telo odeté do ovísajúcich handier sa nahrbilo, zaklonil hlavu a zavrieskal.